Våra kunder är i förändring eller står inför ett ökat förändringstryck. Man har tagit fram strategier som ska implementeras i hela organisationen eller så vill man bryta mönster i kulturen. En del vill etablera sig på en ny position på marknaden eller öka effektivitet, kvalitet och lönsamhet.

 

Fler och fler, allt från ägarledda fåmansbolag till globala industrikoncerner inser möjligheten i att aktivt arbeta med det som vi på Dill tycker är viktigast, nämligen alla de människor som ska göra jobbet!

De här företagen ser kulturen som en konkurrensfördel för att attrahera nya medarbetare och kunder. En kultur som bygger framgångsrika människor och affärer.

 

Exempel på typuppdrag

 

  •   Genomlysningar av hela företag som ersätter eller kompletterar dagens medarbetarundersökningar

 

  •   Skräddarsydda utvecklings- och förändringsprocesser för nya resultat i företagets kultur & affär

 

  •   Utveckling av företagets ledarskap & medarbetarskap i praktiken

 

  •   Strategisk ledningsutveckling som eliminerar strategiläckage i företaget

 

  •   Individuell coaching och rådgivning

 

  •   Team och ledningsgruppsutveckling

 

  •   Inspirerande föreläsningar och workshops om hur företagskulturer kan åstadkomma fantastiska resultat – eller tvärtom

Våra tjänster